Skip to content

opdrachtenoverzicht

Samenspraak

OPDRACHTGEVER: Aveleijn, zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.
WAT: Een onderzoek naar de manier waarop inspraak is georganiseerd binnen een zorgorganisatie.
WAAR: Locatie De Wieken in Tubbergen en locatie de Wonde in Almelo.
DOEL: De medezeggenschap van cliënten en hun verwanten onder de loep nemen.
OOGST: Door te observeren, gesprekken te voeren en deelnemers te laten tekenen, ontstonden er waardevolle inzichten over de rollen, de context en de onderlinge dynamiek.

Bekijk opdracht
Op zoek naar een waardevol leven!

OPDRACHTGEVER: LOC – programma Radicale vernieuwing langdurige zorg.
WAT: Workshop waarin ruimte ontstaat voor reflectie op rollen en patronen.
WAAR: Netwerkbijeenkomst ‘Radicale vernieuwing langdurige zorg.’
DOEL: Met behulp van een creatieve werkwijze ruimte maken voor een andere blik op een waardevol leven met zorg.
OOGST: Nieuwe perspectieven op de eigen praktijk, bewustwording van eigen professionele rol en welke kansen en beperkingen dat met zich meebrengt in relatie tot cliënten en de organisatie.

Bekijk opdracht
Buurtje bouwen

OPDRACHTGEVER: Club Goud en zorgorganisatie ZZG.
WAT: Community building project.
WAAR: Zorgwooncomplex de Wollewei en buurten Malvert en Lankforst (Dukenburg/Nijmegen).
DOEL: De buurt middels social design in contact brengen met de Wollewei en haar bewoners, vanuit het idee van de zorgzame buurt.
OOGST: Nieuwe contacten en initiatieven in de buurt, met bewoners, het sociale domein en ondernemers uit de wijk.

Bekijk opdracht
Mij een zorg

OPDRACHTGEVER: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
WAT: Training opgebouwd uit onverwachte interventies en creatieve reflectiemethoden.
WAAR: Master of Health Business Administration, onderwijsbijeenkomst op locatie.
DOEL: Aanzetten tot bewustwording over de persoonlijke identiteit in relatie tot de professionele identiteit.
OOGST: Door af te wijken van traditionele en bekende paden en gedachtenpatronen, werden ongebruikelijke vaardigheden en talenten geactiveerd. Dit leidde tot verfrissende observaties en reflecties over persoonlijke ervaringen in relatie tot de professionele rol.

Bekijk opdracht
Collision in care

OPDRACHTGEVER: HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
WAT: Expertsessie voor professionals uit het zorgdomein en de kunsten.
WAAR: ‘Kunst & Care’ programma tijdens het HKU EXPOSURE-festival.
DOEL: In kaart brengen van kansen en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer zorgprofessionals en kunstenaars samenwerken.
OOGST: Professionals uit het domein van de zorg en de kunsten ontwikkelden inzicht in elkaars taal, aanpak en visie op zorg.

Bekijk opdracht
Nieuwe wegen

OPDRACHTGEVER: KesselsKramer in samenwerking met de Nationale Politie.
WAT: Door te werken aan een meer inclusieve werkomgeving wil de politie een betere afspiegeling zijn van de samenleving.
WAAR: Tweedaagse workshop door en voor de Nationale Politie.
DOEL: Niet oplossen maar onderzoek doen naar de vrije ruimte binnen de invulling van de professionele rol.
OOGST: Door de creatieve aanpak ontstonden er verbindende gesprekken over persoonlijke ervaringen, gemeenschappelijke normen en eigen motivaties.

Bekijk opdracht
Verbeelding van de levensloop

OPDRACHTGEVER: Leyden Academy on Vitality and Ageing.
WAT: : Het thema ‘ouder worden’ wordt verkend aan de hand van het maken van een tijdlijn.
WAAR: De Executive Leergang van Leyden Academy.
DOEL: Een perspectiefwissel van de professionele rol naar een meer persoonlijke reflectie.
OOGST: Deelnemers wisselen persoonlijke  ervaringen uit en koppelen die aan thema’s die actueel zijn in hun werk en de samenleving.

Bekijk opdracht