Skip to content

Collision in care

OPDRACHTGEVER
HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

WAT
Expertsessie voor professionals uit het zorgdomein en de kunsten.

WAAR
‘Kunst & Care’ programma tijdens het HKU EXPOSURE-festival.

DOEL
In kaart brengen van kansen en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer zorgprofessionals en kunstenaars samenwerken.

OOGST
Professionals uit het domein van de zorg en de kunsten ontwikkelden inzicht in elkaars taal, aanpak en visie op zorg.

HKU richt zich met ‘De Kunst van Zorg en Welzijn’ op de bijdrage die de kunsten kunnen leveren aan de uitdagingen op het gebied van gezondheid. Tegelijkertijd vraagt de inzet van creatieve professionals binnen de zorg van alle betrokken om aanpassingen in taal, werkwijze en verwachtingen. De verschillen leiden enerzijds tot frictie maar brengen tegelijk ook aan het licht wat van waarde is. Zijn verschillende perspectieven op zorg vruchtbaar en aanvullend of juist verlammend en remmend?

Wanneer je als ontwerper, professional of mantelzorger in de zorg werkt, draag je bij aan zorg- en zorgzaamheid voor een ander. Je verzorgt, luistert, handelt, helpt, organiseert, plant, managet, bestuurt, ontwikkelt, poetst, vergadert en innoveert. Hierbij ben je onderdeel van een context; een organisatie of omgeving. Het is afhankelijk van je taak, positie en opdracht hoe je bijdraagt aan het realiseren van goede zorg.

Maar wat goede zorg is, is subjectief en wordt medebepaald door de opdracht, de ervaring, de omgeving, de persoonlijke en professionele identiteit. In de praktijk blijken er opvattingen te bestaan die haaks op elkaar lijken te staan. Het botst en het schuurt soms, terwijl we allemaal goede zorg willen geven. Joost ontwierp een expertsessie waarin, met behulp van een visualisatie-opdracht, gesprekken ontstonden over de knelpunten die kunnen ontstaan wanneer verschillende visies op zorg botsen. Zorgprofessionals, gemeenteambtenaren en (jonge) ontwerpers gingen met elkaar in gesprek om kansen en valkuilen uit de praktijk in kaart te brengen, maar ook wat de waarde was van deze frictie.