Skip to content

Nieuwe Wegen, creatief onderweg naar een politie voor iedereen

OPDRACHTGEVER
KesselsKramer in samenwerking met de Nationale Politie.

WAT
Door te werken aan een meer inclusieve werkomgeving wil de politie een betere afspiegeling zijn van de samenleving.

WAAR
Tweedaagse workshop door en voor de Nationale Politie.

DOEL
Niet oplossen maar onderzoek doen naar de vrije ruimte binnen de invulling van de professionele rol.

OOGST
Door de creatieve aanpak ontstonden er verbindende gesprekken over persoonlijke ervaringen, gemeenschappelijke normen en eigen motivaties.

De politie wil er zijn voor iedereen. Dat vraagt om een meer inclusieve aanpak, zowel intern als naar buiten toe. Om dit te realiseren wordt ondermeer gewerkt met social designers. Vanuit die gedachte werd Joost gevraagd om via een ervaringsgerichte aanpak zijn expertise in te zetten. Deelnemers brachten aan de hand van een eigen, vooraf geformuleerde, stelling hun professionele leven in kaart met behulp van ENCOUNTER-methodes. Daardoor ontstonden er verhalen over de organisatiestructuur en -cultuur, de persoonlijke en gezamenlijke normen en waarden en de soms botsende belangen. Deze ervaringen werden vervolgens gezamenlijk besproken en geduid. Dat gaf inzicht in successen en aandachtspunten als het gaat om een meer inclusieve werkomgeving bij de politie.