Skip to content

over joost van wijmen

Wie ongewone vragen stelt, biedt nieuwe perspectieven

Joost van Wijmen is een social designer met verschillende (levens)vragen en een dosis oprechte interesse. Benieuwd naar de turbulentie van een mensenleven en de veerkracht ervan, onderzoekt hij wat de impact van lichamelijke veranderingen, tussen wieg en kist, op onze kwaliteit van leven is. 

Hiervoor gebruikt hij specifieke kennis die hij als kostuumontwerper heeft vergaard over het lichaam, identiteit, design en performativiteit. Juist in deze tijd waarin maakbaarheid een mantra is en zorg een zekerheid, wil Joost aandacht vragen voor ons vermogen en onvermogen in het omgaan met de uitdagingen van ons (dagelijks) bestaan.

Door de inzet van social design (dus door te doen), probeert Joost niks op te lossen, maar ruimte te scheppen om het onzegbare bespreekbaar te maken.

Als kostuumontwerper werkte Joost al met andermans lichaam. Het veranderen van het uiterlijk van een ander is een intiem en delicaat proces. Hierdoor ontwikkelde hij expertise over de invloed van het veranderend lichaam (uiterlijk) op de eigen identiteit (hoe je je voelt en hoe je over jezelf denkt) en sociale interacties (hoe een ander naar je kijkt en met je omgaat). Deze ervaring zet hij om naar projecten binnen de zorg.

Foto Ben Nienhuis

Met zijn project ENCOUNTER zoekt hij door middel van ontworpen sociale interacties naar verbinding met de ander, naar nabijheid. Daarbij hecht hij aan veiligheid, maar ook aan ongemak. ENCOUNTER overkomt mensen. Maar overkomt Joost soms ook.

Om ruimte en tijd te maken voor een dialoog, ontwerpt hij opdrachten die activeren, en ervaringen die prikkelen. En hij neemt zijn tijd, althans dat probeert hij.

Joost verzamelt de verhalen en ervaringen van de mensen die samenkomen. En zoekt tussen de woorden en tussen de regels, naar de pogingen en de stiltes, naar het onzegbare. En die vertaalt hij in beelden, foto’s en objecten. Om te leren van de ervaringen van de ander. Die toont hij als expert en autoriteit. En de ander dat zijn wij.

‘Joost heeft een manier gevonden om op een open, persoonlijke manier gesprekken te voeren met mensen over kwetsbare onderwerpen. Naast maker en onderzoeker kan hij zijn verhaal op strategisch niveau goed verwoorden. Hij is een prettige gesprekspartner in complexe innovatie vraagstukken en is in staat het weer menselijk te maken.’

Gjilke Keuning, Health Hub Utrecht

ENCOUNTER#4, litteken als gevolg van een schotwond tijdens de VN missie in Bosnië in 1993.