Skip to content

studio encounter

‘Zorg is gericht op doen, op handelen. Maar we vergeten weleens dat er moeilijke onderliggende vraagstukken zijn, dat niet alles is op te lossen. We zijn gericht op het verbale, op woorden. Maar veel gevoelens zijn niet uit te drukken in taal. Dat vangt Joost in dit project in beeld. Dat is wat design kan doen.’

Professor dr. Tineke Abma, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Een mensgerichte visie op zorg

De zorg zal de komende jaren anders georganiseerd moeten worden. Vanwege de kosten, maar ook omdat de samenleving daar om vraagt. Naast het behandelen van ziekten en het ondersteunen van de kwaliteit van leven, staat ook de manier waarop we zorg organiseren (en financieren) in toenemende mate centraal. Deze ontwikkeling vraagt om een ander perspectief op het geven en ontvangen van – zowel formele als informele – zorg. Dat is wat Studio ENCOUNTER biedt.

Waar in de zorg het werken volgens processen en protocollen vaak de boventoon voert, laat Joost van Wijmen zien hoe we naast medisch oplossen ook de mensen meer centraal kunnen zetten.

van onderzoekend

naar concreet

Vanuit Studio ENCOUNTER werkt Joost van Wijmen in opdracht van organisaties in de zorgsector en het sociale domein. Vanuit de vraag van de opdrachtgever start Joost een onderzoek. Hij brengt de praktijk en de opdracht in kaart samen met hen die het betreft; via creatieve, participatieve werkmethoden haalt hij verhalen en informatie op. Door samen concreet ‘te doen’ wordt zichtbaar waar kansen liggen of juist knelpunten zijn.

De werkwijze van Joost is zacht, onderzoekend en artistiek. Het stipt kwetsbare en intieme thema’s aan. Tegelijkertijd houdt hij mensen een spiegel voor, waarbij hij prikkelt, en het ongemakkelijke niet onbesproken laat.

Visualisatie van rollen taken en relaties door Anne Naus, docent sociaal werk mboRijnland en onderzoeker bij het practoraat CIV Zorg & Welzijn

‘De uitwisseling met Joost vond ik een verrijking. Hoe langer ik werk in de complexe zorg, in de huidige tijd, hoe meer ik op zoek ben naar het empowerment van bewoners. Onderwerpen als zingeving en het bredere verhaal van bewoners. Joost jaagt dat met zijn aanpak aan. Hij haalt andere verhalen op en biedt een andere invalshoek en perspectief op bewoners. Dat draagt bij aan empowerment van bewoners en helpt collega’s en medewerkers om, naast de regels over bescherming en veiligheid, ook het normale van onze cliënten te kunnen blijven zien. De samenwerking met Joost inspireerde en sterkt mij in mijn gedachten en de weg die ik volg over wat in wezen de bedoeling van zorg is.’ 

Sabine van Zwam, Manager cluster De Wonde, Programmamanager Toenemende complexiteit van zorg, Aveleijn

de gekantelde

blik

De kracht van studio ENCOUNTER zit vaak in onverwachte en onconventionele uitkomsten. Deze laten een ander licht schijnen op de bestaande praktijk, de waan van de dag. ENCOUNTER wil hierbij niet imperfectie bestrijden maar juist onderzoeken wat mogelijk is binnen de dagelijkse realiteit. Door de blik van betrokken zorgprofessionals te kantelen ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten, kansen, pijnpunten of (on)mogelijkheden. Professionals worden uitgedaagd om eigenaarschap, creativiteit en vertrouwen om te zetten in kleine toepasbare acties die resulteren in een mensgerichte aanpak binnen de werkpraktijk. Zo ontstaat er minder focus op het onfeilbaar medisch oplossen en gaat er meer aandacht naar de zorg als menselijke ervaring, met alle vreugde of teleurstelling die daarbij komt kijken.

‘Door de samenwerking met Joost ontstond er een uitwisseling waardoor ik kon excelleren. Het was een proces van dromen, deze concretiseren, taken verdelen en die snel realiseren. Joost durft te experimenteren, te doen, zonder dat de uitkomsten al helemaal zijn uitgedacht. Dat is binnen een zorgorganisatie geen vanzelfsprekendheid. Zo ontstond ruimte voor experiment en nieuwe perspectieven. Door uitwisseling met Joost werd ik in mijn werk ook mentaal gevoed en dat is voor mij een belangrijk resultaat!’

Astrid Wolters, manager De Wollewei, ZZG

kennis

delen

Presentatie en panelgesprek tijdens de conferentie van de Embassy of Health, Dutch Design Week 19

Naast zijn werk binnen organisaties, spreekt Joost ook op congressen en bijeenkomsten over de manier waarop kunst en design de complexe opgaven uit de zorg benaderen. Dat combineert hij vaak met een activiteit, een ervaring of ‘iets doen’. Zijn verhaal wordt daardoor direct ervaarbaar. Ook wordt Joost voor advieswerk gevraagd en is hij verbonden aan het kunstonderwijs, waar hij zijn expertise deelt over de uitwisseling tussen het kunstdomein en andere sectoren.

Benieuwd naar wat ENCOUNTER in jouw organisatie kan betekenen?

Neem voor meer informatie contact op per mail.