Skip to content

Opzoek naar waardevol leven!

OPDRACHTGEVER
LOC – programma Radicale vernieuwing langdurige zorg.

WAT
Workshop waarin ruimte ontstaat voor reflectie op rollen en patronen.

WAAR
Netwerkbijeenkomst ‘Radicale vernieuwing langdurige zorg.’

DOEL
Met behulp van een creatieve werkwijze ruimte maken voor een andere blik op een waardevol leven met zorg.

OOGST
Nieuwe perspectieven op de eigen praktijk, bewustwording van eigen professionele rol en welke kansen en beperkingen dat met zich meebrengt in relatie tot cliënten en de organisatie.

Het netwerk ‘Radicale vernieuwing langdurige zorg’ zet in de dagelijkse praktijk stapjes om toe te werken naar een grote droom: zorg en ondersteuning die aansluiten bij wat van waarde is in het leven. In dit geval het leven van de mensen die langdurig zorg nodig hebben, hun dierbaren, de medewerkers en de mensen of organisaties die dat mogelijk maken. Dus niet systemen, protocollen of gewoonten staan voorop, maar waardevol leven. In de praktijk is dat niet makkelijk. Veel mensen (zowel zorgontvangers als -verleners) zitten vast in hun denken vanuit de zorgorganisatie. Het netwerk is overtuigd dat in de zorg thuis en in het verpleeghuis mensen het belangrijkst zijn.

Tijdens de bijeenkomst leidde Joost een workshop waar ruimte ontstond voor reflectie. Door zelf te creëren en te ervaren, werden zorgverleners anders aangesproken dan puur met woorden en de ratio. Enkele reacties van deelnemers: ‘Het maakt bewust en geeft energie!’ en ‘Ik hoor mezelf en ik realiseer me dat ik best meer mijn eigen stem mag laten horen’.

Zo ontstond bewustwording van eigen professionele rol en welke kansen of beperkingen dat met zich meebrengt in relatie tot de dagelijkse praktijk.