Skip to content

Verbeelding van de levensloop

OPDRACHTGEVER
Leyden Academy on Vitality and Ageing.

WAT
Het thema ‘ouder worden’ wordt verkend aan de hand van het maken van en tijdlijn.

WAAR
De Executive Leergang van Leyden Academy.

DOEL
Een perspectiefwissel van de professionele rol naar een meer persoonlijke reflectie.

OOGST
Deelnemers wisselen persoonlijke  ervaringen uit en koppelen die aan thema’s die actueel zijn in hun werk en de samenleving.

Leyden Academy verzorgt de executive leergang ‘Goed leven, goede zorg voor ouderen’, een inhoudelijke leergang voor bestuurders en managers in de (ouderen)zorg. Deelnemers doen in zes blokken inzichten op over het proces van ouder worden, de stand van de ouderengeneeskunde, dilemma’s rond het levenseinde en andere thema’s die actueel zijn.

In een door Joost ontworpen workshop over de verbeelding van de levensloop werden deelnemers geprikkeld om, los van de gebruikelijke kaders, te reflecteren op hun eigen ouder worden. Deelnemers maakten een tijdslijn van hun verouderende lichaam. Door te starten vanuit het persoonlijke verhaal worden thema’s die dagelijks onderdeel zijn van de professionele praktijk belicht vanuit een ongebruikelijk perspectief. De focus verschuift van het weten (cognitieve kennis) naar het delen van belichaamde en persoonlijke kennis (dat wat in ons lichaam aan ervaringen is opgeslagen). Zo onderzoekt de deelnemer hoe de persoonlijke ervaring de professionele rol, vaak op een onbewust niveau, voedt.