Skip to content

Buurtje bouwen

OPDRACHTGEVER
Club Goud en zorgorganisatie ZZG.

WAT
Community building project.

WAAR
Zorgwooncomplex de Wollewei en buurten Malvert en Lankforst (Dukenburg/Nijmegen).

DOEL
De buurt middels social design in contact brengen met de Wollewei en haar bewoners, vanuit het idee van de zorgzame buurt.

OOGST
Nieuwe contacten en initiatieven in de buurt, met bewoners, het sociale domein en ondernemers uit de wijk.

Opdrachtgever Club Goud, een sociale onderneming die vrijwilligerswerk in de ouderenzorg toegankelijk maakt, zocht samen met zorgorganisatie ZZG naar verbindingen tussen de bewoners van hun wooncomplex en de buurgenoten in de wijk. Met het oog op de veranderende demografische samenstelling van Nederland zal er een toenemende druk ontstaan op de ouderenzorg, die vraagt om andere vormen van zorg bieden.

In de Nijmeegse wijk Malvert ligt de beschermde woonvorm de Wollewei waar 24 mensen met dementie wonen. Hier werd het project Buurtje bouwen gerealiseerd. Het doel om meer uitwisseling met de wijk te ontwikkelen. Dat verlangen wordt ingegeven door de uitdagingen op het gebied van (ouderen)zorg waar onze samenleving in toenemende mate mee wordt geconfronteerd. Een zorgzame buurt is het credo dat vraagt om een actieve relatie tussen alle buurtbewoners. Enerzijds is de Wollewei op zoek naar een goede buur die wil bijdragen aan het welbevinden van haar bewoners. Anderzijds wil het wooncomplex een goede buur zijn en iets betekenen voor de mensen in de wijk.

Joost werd binnen dit project een jaar lang ingezet om bij te dragen aan dit project. Enerzijds inventariseerde hij kansen en knelpunten en anderzijds ondersteunde hij met behulp van social design de realisatie van concrete acties en interventies. Deze aanpak had een positieve invloed op de uitvoering van het community project en werden er nieuwe initiatieven gevormd. Buurthuis De Turf is nieuw leven in geblazen met een boekbindclub, een biljartclub en een dansclub. Nieuwe wijkbewoners hebben zich als vrijwilligers gemeld bij de Wollewei en er zijn plannen voor een gezamenlijke moestuin. Met bewoners, het sociale domein en ondernemers uit de wijk worden er ook activiteiten georganiseerd voor de buurt; zoals Burendag 2023 en een Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast zijn er betere verbindingen gelegd tussen de Wollewei, zorgprofessionals werkzaam in de buurt en het sociale domein.