Skip to content

Mij een zorg, over verschillende perspectieven op zorg

OPDRACHTGEVER
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

WAT
Training opgebouwd uit onverwachte interventies en creatieve reflectiemethoden.

WAAR
Master of Health Business Administration, onderwijsbijeenkomst op locatie. 

DOEL
Aanzetten tot bewustwording over de persoonlijke identiteit in relatie tot de professionele identiteit.

OOGST
Door af te wijken van traditionele en bekende paden en gedachtenpatronen, werden ongebruikelijke vaardigheden en talenten geactiveerd.
Dit leidde tot prikkelende observaties en reflecties over persoonlijke ervaringen in relatie tot de professionele rol.

De vraag van de opdrachtgever – Erasmus Centrum voor Zorgbestuur – was: hoe kunnen deelnemers hun persoonlijke zijn meenemen in hun professionele rol? Op basis hiervan ontwikkelde Joost een training voor zorgprofessionals en leidinggevenden die werken op een strategisch niveau; van medisch specialisten, zorgmanagers of leidinggevende bij een zorgverzekeraar. Deze professionals hebben vaak een scharnierfunctie waarin ze grote lijnen vertalen naar de vloer. Dat brengt hen soms in een moeilijke positie. Zicht krijgen op persoonlijke drijfveren en ervaringen kan bijdragen aan een nieuw perspectief op deze positie.

In de training maakten de deelnemers kennis met voor hen ongebruikelijke werkvormen. Zo bepaalde het toeval een route die moest worden afgelegd met daarin opdrachten en interventies. Dat bracht deelnemers naar momenten van toeval, onzekerheid en improvisatie. Joost zette dus ‘het niet weten’ en creativiteit in als middel om te reflecteren op de balans tussen de professionele identiteit (de positie, rol en opdracht) en de persoonlijke identiteit (de eigen ervaringen, achtergrond en situatie).