Maak zelf een tijdlijn in NEMO

In de tentoonstelling Living Looonger is het werk ‘ENCOUNTER#7: Tijdlijn van het veranderende lichaam’ te zien.

Je kunt als bezoeker ook zelf aan de slag om een tijdlijn te maken. Dit gebeurt iedere twee weken op een zaterdag in 2024, in de Studio van NEMO Science Museum. Je wordt hierbij begeleid door één van onze experts. Met behulp van pen en inkt maak je een tijdlijn van lichamelijke veranderingen die plaatsvonden tijdens je leven.

Meer info en aanmelden
Foto: DigiDaan

Samenspraak

OPDRACHTGEVER: Aveleijn, zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.
WAT: Een onderzoek naar de manier waarop inspraak is georganiseerd binnen een zorgorganisatie.
WAAR: Locatie De Wieken in Tubbergen en locatie de Wonde in Almelo.
DOEL: De medezeggenschap van cliënten en hun verwanten onder de loep nemen.
OOGST: Door te observeren, gesprekken te voeren en deelnemers te laten tekenen, ontstonden er waardevolle inzichten over de rollen, de context en de onderlinge dynamiek.

Continue reading

Mij een zorg

OPDRACHTGEVER: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
WAT: Training opgebouwd uit onverwachte interventies en creatieve reflectiemethoden.
WAAR: Master of Health Business Administration, onderwijsbijeenkomst op locatie.
DOEL: Aanzetten tot bewustwording over de persoonlijke identiteit in relatie tot de professionele identiteit.
OOGST: Door af te wijken van traditionele en bekende paden en gedachtenpatronen, werden ongebruikelijke vaardigheden en talenten geactiveerd. Dit leidde tot verfrissende observaties en reflecties over persoonlijke ervaringen in relatie tot de professionele rol.

Continue reading

Collision in care

OPDRACHTGEVER: HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
WAT: Expertsessie voor professionals uit het zorgdomein en de kunsten.
WAAR: ‘Kunst & Care’ programma tijdens het HKU EXPOSURE-festival.
DOEL: In kaart brengen van kansen en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer zorgprofessionals en kunstenaars samenwerken.
OOGST: Professionals uit het domein van de zorg en de kunsten ontwikkelden inzicht in elkaars taal, aanpak en visie op zorg.

Continue reading

Nieuwe wegen

OPDRACHTGEVER: KesselsKramer in samenwerking met de Nationale Politie.
WAT: Door te werken aan een meer inclusieve werkomgeving wil de politie een betere afspiegeling zijn van de samenleving.
WAAR: Tweedaagse workshop door en voor de Nationale Politie.
DOEL: Niet oplossen maar onderzoek doen naar de vrije ruimte binnen de invulling van de professionele rol.
OOGST: Door de creatieve aanpak ontstonden er verbindende gesprekken over persoonlijke ervaringen, gemeenschappelijke normen en eigen motivaties.

Continue reading

Verbeelding van de levensloop

OPDRACHTGEVER: Leyden Academy on Vitality and Ageing.
WAT: : Het thema ‘ouder worden’ wordt verkend aan de hand van het maken van een tijdlijn.
WAAR: De Executive Leergang van Leyden Academy.
DOEL: Een perspectiefwissel van de professionele rol naar een meer persoonlijke reflectie.
OOGST: Deelnemers wisselen persoonlijke  ervaringen uit en koppelen die aan thema’s die actueel zijn in hun werk en de samenleving.

Continue reading

Van de marge naar het midden

Aan de hand van een reeks expertmeetings met ontwerpers, deelnemers, zorgprofessionals, managers, fondsenmedewerkers en onderzoekers schreef Joost in 2022, voor het platform Social Design Showdown, een online artikel waarin de ontwerpkracht in de zorg centraal staat. Het artikel beschrijft kwaliteiten, knelpunten en kansen van social designprojecten binnen de zorg.

Lecture MAD-festival

Het vakgebied design heeft in de afgelopen decennia de grenzen verlegd naar andere disciplines en werelden. Wat vraagt dat van de rol van de ontwerper? Hierover gaf Joost een presentatie tijdens het MAD-festival, op 21 oktober 2023, bij de MA Design HKB, Bern

ENCOUNTER als springplank

Stichting ENCOUNTER vindt het belangrijk om jonge ontwerpers met een interesse in het sociale domein te ondersteunen en een springplank te bieden. Vanuit stichting ENCOUNTER werd Annika Leeuwenkuijl in 2023 gecoacht bij haar werk als decor en kostuumontwerper voor de voorstelling de Verwanten. Deze voorstelling heeft als thema eenzaamheid en wordt gemaakt en gespeeld door ervaringsdeskundigen van de LFB. De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.