Skip to content

ENCOUNTER#9

Intergenerationele ontmoetingen

De breedte en de diepte in. Met ENCOUNTER#9 ontwikkelt Stichting ENCOUNTER samen met Leyden Academy een methode waarmee mensen van verschillende leeftijden (ouderen/ bewoners van woonzorgcentra en jongeren/ studenten uit het zorgdomein) kennisnemen van elkaars levensloop. Deze methode bestaat uit een reeks ontworpen ontmoetingen die zelfstandig door de deelnemers zijn uit te voeren. Hiermee worden verhalen en ervaringen ontsloten van jongeren (studenten die worden opgeleid tot zorgprofessional) en wilsbekwame ouderen die zelfstandig wonen. Door het gebruik van zintuiglijke werkwijzen, die zijn geworteld in design, verzamelen (vertellen, tekenen of fotograferen) deelnemers verhalen over hun lichaam. Doel is om de blik te richten op het intieme en delicate proces dat is verbonden met lichamelijke veranderingen gedurende het leven. De opbrengsten tonen op microniveau de eigen en andermans visie op thema’s als kwetsbaarheid, intimiteit en nabijheid. Deze verhalen spiegelen op macroniveau vraagstukken over wat ouder worden betekent, wat goede (ouderen)zorg is en hoe wij omgaan met de realisatie dat het leven maar beperkt maakbaar is.

ENCOUNTER#9

Om de manier waarop Joost mensen het gezamenlijk gesprek aan laat gaan en naar elkaar te laten luisteren te doorgronden werkt hij binnen ENCOUNTER#9 samen met Lieke de Kock, promovenda bij Leyden Academy. Zij onderzoekt het proces en de impact door de ontmoetingen te beschrijven en te begrijpen door middel van participatief actie onderzoek, zodat dit aanscherpt en verder ontwikkelt kan worden. De verwachting is dat deze samenwerking bijdraagt aan het verder concretiseren van de methodiek, als ook een betere borging binnen de zorgsector. 

Subsidiënten

  • Kunstloc Brabant (Impulsgelden)
  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Partners

  • Vitalis Woonzorg Groep
  • Avans Hogeschool
  • MBO Rijnland
  • Topaz
  • Leyden Academy on Vitality and Ageing