Skip to content

ENCOUNTER#8

Gedeeld perspectief

Wat kunnen we leren van elkaars levensloop? Dat is de centrale vraag binnen ENCOUNTER#8. In dit achtste deel is de iteratieve aanpak van het onderzoek goed zichtbaar. Enerzijds worden de uitkomsten uit ENCOUNTER#7 doorontwikkeld, anderzijds vormde het de pilot voor ENCOUNTER#9.

Deelnemers mevr. Vos en Jade voeren samen een ontmoeting uit.

Samen met Vitalis Woonzorg Groep, Avans Hogeschool en Leyden Academy on Vitality and Ageing ontwikkelde Joost ENCOUNTER#8, een reeks ontmoetingen tussen bewoners van Vitalis en studenten sociale studies van Avans. Een oudere werd gekoppeld aan een student. Veertien weken lang ontmoetten zij elkaar in de Wilgenhof, een woonzorglocatie.

Iedere week ontvingen zij een opdracht waarbij zij de eigen of elkaars leefwereld in kaart brachten. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende kunst- en designvormen. Allebei hetzelfde doen was het uitgangspunt. Zo werd deelnemers bijvoorbeeld gevraagd om een week lang hun uitzicht te fotograferen, of moesten ze een dag lang het aantal meters zij afleggen noteren. Vervolgens reflecteerden zij samen op dit materiaal. Door hun levens te vergelijken en inzichten te delen, konden ze zich op een laagdrempelige maar onverwachte manier in elkaar verplaatsen.

In het magazine Gedeeld Perspectief lees je meer over de uitkomsten en de betekenis van het project voor de deelnemers en voor Joost als ontwerper.

Medewerkers van de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, schreven een evaluatierapport over de ervaringen van deelnemers.

Deelnemers Miek en Mila poseren in elkaars kleding. Foto: Nenah Gorissen.

‘De kracht van dit project zit in de ontmoetingen en activiteiten die leiden tot een kwetsbare dialoog. Zo ontstaat een genuanceerder beeld over oud worden en gezondheid. Bewoners worden als ervaringsdeskundige ingezet, de studenten betrokken en het ouder wordende lichaam bespreekbaar gemaakt, daar zit voor ons de meerwaarde.’

Maaike Mul, Coördinator Kunst & Cultuur Vitalis Woonzorg Groep

In de media:
In Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, verscheen het artikel Voorbij leeftijd: hoe betekenisvol contact beeldvorming kan beïnvloeden over het project.

Subsidiënten

 • Kunstloc Brabant (Impulsgelden)
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • DELA Fonds
 • Stichting RCOAK
 • Fonds Sluyterman van Loo
 • Stichting Het R.C. Maagdenhuis en
 • Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms

Partners

 • Vitalis Woonzorg Groep
 • Avans Hogeschool
 • Leyden Academy on Vitality and Ageing

‘Na eerdere ervaringen had ik niet zo veel affiniteit met de doelgroep van ouderen of de ouderenzorg. Maar Anneke heeft mij laten zien hoe leuk de doelgroep is. Ook zijn mijn vooroordelen (bijvoorbeeld over politiek of normen en waarden) bij de doelgroep door dit project helemaal weggenomen. Ik en Anneke hebben juist veel aansluiting in hoe wij ten opzichte van deze onderwerpen staan. Het project heeft mijn ogen geopend en wat dat betreft is het project (verbinding maken met een oudere) volgens mij ook helemaal gelukt.’

Bjorn, student sociale studies, Avans Hogeschool.

Duurzaam

uitrollen

Nieuwkomer Mohamad maakt een DIY#7-tijdlijn.

Een tweede doel van ENCOUNTER#8 was om de methode van #7 duurzaam uit te rollen en breder in te zetten in samenwerking met partnerorganisaties. Zo werd de methode aangeboden aan cursisten van de Executive Leergang bij Leyden Academy. Daarnaast werd de DIY#7 via het netwerk van Leyden Academy door en voor ouderen zelfstandig ingezet. Vrijwilligers van de training voor Bijscholing Geestelijk Verzorger bij Relief gebruikte de DIY om invulling te geven aan hun programma. Lees hier meer.

‘Het werkblad maakt dat deelnemers in alle rust (en door corona ook nog eens op hun eigen werkkamer) hun leven kunnen overdenken en in tekenen. Aan mij als workshopleider gaf het rust en houvast. Daarnaast valt positief op dat het leven letterlijk al ‘uitgestippeld‘ is en daar door makkelijk ingevuld kan worden.’

Vrijwilliger Gonny Tafuni

Ook zal de methode op maat worden ingezet door vrijwilligers en bewoners van Vitalis Eindhoven en ZuidOostZorg Drachten, en voor patiënten van de afdeling Psychiatrie van UMC Utrecht.

Partners

 • Leyden Academy on Vitality and Ageing
 • UMC Utrecht
 • Vitalis Woonzorg Groep
 • ZuidOostZorg, Drachten