Skip to content

In oktober 2022 verscheen in Frontiers in Pain Research een artikel dat perspectieven en inzichten beschrijft die werden opgehaald tijdens de conferentie the Analgetic Museum. Dit online evenement onderzocht het kruispunt van kunst en pijnbestrijding. ENCOUNTER#6 werd hierbij als good practice aangehaald.