Skip to content

testimonials

‘Het intergenerationeel contact dat bij ENCOUNTER#8 plaatsvindt tussen aankomende sociale professionals in de leeftijd van ongeveer 18 tot 20 jaar en bewoners van Vitalis Woon Zorggroep Wilgenhof (75 jaar en ouder) heeft tot nu toe schitterende resultaten opgeleverd. Door middel van gesprekken en reflectie ontstaan bijzondere momenten waarin mensen elkaar echt gaan zien. Niet alleen de scoop van studenten en bewoners wordt hierdoor verbreed, maar ook van de professionals en ondergetekende als begeleid docent.’

Miriam Kersten, docent  Sociale Studies, Avans Hogeschool, ’s-Hertogenbosch.

‘Ik vond het zien van mijn geborduurde litteken erg bijzonder. Door ‘m zo voor me te hebben liggen had ik wel echt het gevoel dat ik tegen mensen kon zeggen ‘kijk, dat is die van mij, en dit is mijn verhaal’. Ik was trots op een bepaalde manier. Dus ik denk dat het in die zin wel kan helpen met acceptatie, en vooral om er een eigen verhaal omheen te ontwikkelen.’

ENCOUNTER#6, deelnemer Paula. Ze heeft een zichtbaar litteken als gevolg van rhabdomyosarcoom.

‘De samenwerking met stichting ENCOUNTER is voor Leyden Academy een verreiking. Er wordt binnen het instituut gewerkt met verschillende speerpunten die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Kunst geeft de mogelijkheid tot het aangaan van dieper contact, ervaren van levensplezier en aanspreken van eigen kracht. Door een jaar lang een onderzoeker actief te laten meedraaien in het project ENCOUNTER#9, kunnen we hier meer inzicht in krijgen.’

Prof. dr. Tineke A. Abma, Directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Joost heeft als designer en kostuumontwerper een manier gevonden om op een open, persoonlijke manier gesprekken te voeren met mensen over kwetsbare onderwerpen. Waar in de zorg het werken volgens processen en protocollen steeds vaker de boventoon voert laat hij zien hoe we mensen weer centraal kunnen zetten.

De zorg zal de komende jaren anders moeten worden georganiseerd, vanwege de kosten maar ook omdat de samenleving er om vraagt. Niet meer het behandelen van ziekten maar kwaliteit van leven staat centraal. Het gaat om wat mensen zelf belangrijk vinden en hoe ze kunnen omgaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze kanteling heeft een nieuwe innovatieve blik op innovatie nodig.

Gjilke Keuning kennisconnector bij Health Hub Utrecht en U-CREATE (Centre of expertise Future Health Design).  Gjilke ontwikkelde formats om kennisuitwisseling tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn te stimuleren.

Wat eigenlijk gebeurde in het project, was het ophalen van oude herinneringen die ergens verstopt waren en die weer naar voren kwamen terwijl ik bezig was met de tijd. Dus het ophalen van herinneringen waar ik eigenlijk niet meer aan dacht, maar die op dit moment allemaal weer naar voor kwamen.’

ENCOUNTER#7, citaat van deelnemende oudere uit de VUB rapportage over het project.


Wij kennen Joost als een bevlogen maker-onderzoeker, die zijn makerschap invult met een professionele en eigenzinnige onderzoekende houding: naar zijn eigen werk, maar ook naar de mogelijke betekenis van zijn werk voor anderen.

Met zijn Encounters ‘regisseert’ hij ontmoetingen vanuit design en kunst; zowel op plekken waar kunst en design gepresenteerd wordt, zoals Het Huis in Utrecht, het Van Abbemuseum, het TextielMuseum of de Dutch Design Week, als ook in andere contexten, bijvoorbeeld in zorginstellingen, ziekenhuizen, op scholen of in de openbare ruimte. Altijd met een oprechte interesse in de toeschouwer, die hij uitnodigt actief mee te doen en bij te dragen in verschillende rollen.

Nirav Christophe, Lector Performatieve Maakprocessen, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

‘De jury constateert dat het project mede gedragen wordt door partners uit verschillende sectoren. Zij is ervan overtuigd dat met dit project een blijvend effect wordt gerealiseerd door de beoogde cross-overs tussen (social) design, zorg, onderwijs en onderzoek. De jury noemt de wijze waarop doel, opzet en uitvoering in elkaars verlengde liggen zeer helder en voorbeeld stellend.’

Juryadvies Impulsgelden, Kunstloc Brabant