Skip to content

nieuws / agenda

NAJAAR
2023
Publicatie: Superhero or design zero?

Samen met Lieke de Kock, onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing, werkt Joost momenteel aan de publicatie Superhero or design zero? 

Steeds meer social designers worden ingezet in de zorg. Maar wat vraagt deze uitwisseling nu eigenlijk van alle betrokkenen en zijn zij in staat dit te leveren? In de publicatie wordt de rol en het handelen van de designer in de zorg kritisch bevraagd.

Impeccable Ambition uit de serie Superhero or design zero? foto: Harmen Meinsma

In de publicatie wordt de complexe realiteit waarbinnen creatieve professionals in de zorg functioneren, ontleed en geduid. Superhero or design zero, zal naar verwachting eind 2023 worden uitgegeven door HKU press en het HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen in samenwerking met Leyden Academy.

Eerder was ENCOUNTER#9, superhero or design zero? te zien tijdens de Dutch Design Week in de expositie van de Embassy of Health.

MEI / NOV
2023
Chronische Troost

Met het initiatief ‘Troostrijke verhalen’ wisselen oudere ervaringsdeskundigen met chronische ziekten samen ervaringen uit over de eigen levensloop. De insteek hierbij is wederkerig; het gaat om troost geven en troost krijgen. Voor door en met ouderen met een chronische ziekte, hun (zorg)omgeving en naasten. Initiatiefnemer het Jo Visserfonds kiest daarbij voor een combinatie van social design vanuit ENCOUNTER en wetenschappelijke duiding vanuit Leyden Academy.

SEPT
2023
ENCOUNTER als springplank

Vanuit stichting ENCOUNTER zal Annika Leeuwenkuijl als decor en kostuumontwerper gaan meewerken aan de voorstelling de Verwanten. Deze voorstelling heeft als thema eenzaamheid. Het wordt gemaakt en gespeeld door ervaringsdeskundige van de LFB en wordt ontwikkeld onder begeleiding van theatermakers van Gehring-Ketelaars.
Stichting ENCOUNTER vindt het belangrijk om jonge ontwerpers, zoals Annika, met een interesse in het sociale domein te ondersteunen en een springplank te bieden. De voorstelling gaat in september 2023 in première.

13 OKT
2022
Artikel: Van de marge naar het midden

Aan de hand van de ervaringen en gesprekken tussen ontwerpers, deelnemers, zorgprofessionals, managers, fondsenmedewerkers en onderzoekers schreef Joost een artikel waarin de ontwerpkracht in de zorg centraal staat. Dit artikel is de uitkomst van een reeks expertmeetings die Stichting ENCOUNTER organiseerde in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en in uitwisseling met de Embassy of Health. Het artikel beschrijft kwaliteiten, knelpunten en kansen van social designprojecten binnen de zorg. Lees hier het artikel